Miljøsertifisering:

Vi er i prosess for å bli sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

Mer informasjon vil komme etter hvert.